Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a BaseWalk Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató), és az általa fejlesztett és értékesített, a 2. pont alatt ismertetett Taskfit szoftver (a továbbiakban: Szoftver) és az  kapcsolódó alkalmazás (a továbbiakban: Szolgáltatás) a  www.taskfitpro.com honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztüli értékesítését, azaz a Szolgáltató és a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tartalmát.

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti Szerződés létrejöttéhez a Megrendelő jelen ÁSZF 3.2. pontja szerinti regisztrációja szükséges, melynek előfeltétele az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása. A Szerződés a Szoftver letöltésével, illetve díjköteles Szoftver verzió esetén a megrendeléssel és az előfizetési díj megfizetésével jön létre a jelen ÁSZF 3.3. és 3.4. pontjaiban részletezettek foglaltak szerint, az ÁSZF elfogadását követően.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az ÁSZF-ben foglaltakat, mert az ÁSZF rendelkezései maradéktalanul a Felek között létrejövő Szerződés részét képezik.

www.taskfit.com és a www.taskfitpro.com honlapok használatával kapcsolatos egyéb tájékoztatást, mely nem a Szolgáltatás igénybevételével függ össze, a jelen ÁSZF nem tartalmazza, ezekről ITT tájékozódhat.

 1.  A Szolgáltató adatai
Cégnév: BaseWalk Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Graphisoft Park B ép.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-183017
Adószáma: 14810857-2-41
Képviseli: Kurucz Attila és Szilágyi Levente ügyvezetők önállóan
E-mail: info@basewalk.com

2. A Szoftver és a Szolgáltatás

2.1.             A Taskfit Szoftver az egyes feladatokra fordított munkaidő rögzítést segítő alkalmazás, amely különböző eszközök és szoftverek segítségével dokumentálja a munkavégzést és elsődleges célja a munkaidő-jelentések pontosságának, felhasználhatóságának javítása, valamint az ezzel járó adminisztráció minimalizálása.

A mért elemek azonosítására a Taskfit az alábbi adatokat használja:

 • az alkalmazás neve, például: winword.exe, chrome.exe
 • az alkalmazásban megnyitott fájl, weboldal stb. neve és/vagy elérési útja, amennyiben az a Taskfit számára hozzáférhető
 • az alkalmazás ablakának címsorában megjelenő szöveg (Window title)
 • e-mail típusú elemek esetében az email tárgyában (Subject) megjelenő szöveg

Ezen adatok rögzítésének és tárolásának célja a mért elemek későbbi helyes felismerésének támogatása. Ezek alapján tudja a Taskfit a korábban már feladathoz rendelt elem ismételt megnyitása esetén a megfelelő feladatot kiválasztani.

 

A Taskfit nem kezel tartalom jellegű információkat, így nem gyűjt, nem tárol és nem továbbít semmilyen adatot a fent felsoroltakon túl, különös tekintettel az alábbiakra:

 • fájlok szöveges vagy képi tartalma
 • alkalmazások ablakaiban megjelenített, vagy begépelt adatok
 • weboldalak szöveges vagy képi tartalma
 • webes formokba gépelt adatok
 • e-mail-ek szövege
 • chat ablakok tartalma
 • hangfelvételek
 • képernyőképek
 • a számítógép kamerája által rögzített képek.

2.2.        A Taskfit Szoftver egyéni felhasználóknak, kisvállalkozásoknak szánt verziója elsősorban az ügyfelekkel és az egymással történő elszámolás megalapozásához, illetve a közös projektek időnyilvántartásához nyújt segítséget, míg a nagyvállalati használatra készült verzió a vállalat belső működésének áttekintéséhez, az üzleti hatékonyság és a munkafolyamatok méréséhez szolgáltat fontos tényadatokat.

A Szolgáltatások fajtái:

Szoftver-verziók Hozzá-férhetőség Rövid leírása
Taskfit Free felhő alapú

Csökkentett funkcióval rendelkező mobil alkalmazás

 • Kategória menedzsment
 • Offline használat
 • Feladatlisták
 • File és weboldalak felismerése
 • Automatikus időmérés
 • Heti összesítő
 • Produktivitás grafikonok
Taskfit PRO felhő alapú

Minden, ami a Free verzióban van, plusz

 • Mobil alkalmazás
 • Manuális időmérés mobilon
 • Automatikus munkaidő nyilvántartás riport
 • Manuális mérés hozzáadása idővonalon
 • Óradíj beállításának lehetősége
 • Csapat együttműködés
 • Megosztott kategóriák
 • Megosztott feladatok
 • Csapat időnyilvántartás
Taskfit Business felhő alapú

Minden, ami a Free és a PRO verzióban megtalálható, plusz

 • Adatmegosztás más felhasználókkal

Az egyes Szolgáltatás-fajták lényeges tulajdonságairól (tartalma, ára, stb.) a Megrendelő a megrendelést megelőzően kap tájékoztatást.

2.3.        Az okostelefonon működő kiegészítő Taskfit mobilalkalmazás a fenti 2.2. pontban ismertetett Szoftver-verziókhoz kapcsolódik és Android vagy iOS operációs rendszerrel ellátott okostelefonos környezetben végez statisztikai adatgyűjtést, valamint a Felhasználó által rögzített adatokat továbbítja a Taskfit szerver felé.

2.4.             A jelen ÁSZF-ben foglaltak a www.taskfitpro.com honlapról közvetlenül letölthető felhő alapú Szolgáltatásként igénybe vehető ún. cloud-modellekre vonatkoznak, a saját szerverre vagy privát felhőbe telepíthető Enterprise modell tekintetében a Szolgáltató és a Megrendelő külön egyedi szerződést (a továbbiakban: Egyedi szerződés) kötnek, melyre a jelen ÁSZF-ben foglaltak az Egyedi szerződésben meghatározott eltérésekkel alkalmazandók.

 1. Megrendelés, a Szerződés létrejötte, tartalma

3.1.        Általános rendelkezések

3.1.1.     A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltatást ő maga vagy az általa a felhasználásra kijelölt vagy feljogosított más végfelhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, illetve üzleti tevékenysége körében használja és veszi igénybe.

3.1.2.     A Megrendelő Szerződésen alapuló felhasználási joga az előfizetési időszak alatt megjelent mindenkori legfrissebb Szoftver-verziókra terjed ki.

3.1.3.     A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftver működését, tartalmát és funkcióit bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa, javítsa, kiegészítse, vagy egyes Szoftver-verziókat és Szolgáltatás-fajtákat megszüntessen. A megszüntetésről 30 nappal előre, elektronikus levélben értesíti a Megrendelőt.

3.2.        Regisztráció

3.2.1.     A Felhasználó ingyenesen tud regisztrálni a www.taskfitpro.com oldalon. A Szoftver letöltésének és a Szolgáltatás megrendelésének, valamint a Taskfit Business verziója esetén a csoporthoz való csatlakozás feltétele a regisztráció.

3.2.2.     A Felhasználó a regisztráció során köteles a 3.2.4. pontban meghatározott adatokat megadni a Szolgáltató részére.

A Felhasználó köteles a megadott adatainak változásait haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül a Szolgáltató részére bejelenteni, illetve azokat saját maga a fiókjában átvezetni; az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.

3.2.3.     A regisztráció során a Felhasználónak első lépésben egy új fiókot kell létrehoznia a rendszerben.

Az új fiók kétféle módon hozható létre:

a.)          Az új fiók létrehozásához a Felhasználónak az alábbi adatokat kell egy űrlapon kötelezően megadnia:

 • Vezetéknév,
 • Keresztnév,
 • Email cím,
 • Jelszó

Amennyiben az adatok megfelelnek a formai követelményeknek (karakterszám, e-mail formátum, jelszóerősség), akkor a Felhasználó a Regisztráció gombra kattintva létrehozhatja fiókját.

b.)          Lehetőség van közösségi média, Facebook, Apple Sign in, Microsoft Sign in és Google fiókokkal való regisztrációra is, ebben az esetben nem kell kitölteni az űrlapot, hanem minden, az űrlapon kitöltendő szükséges adatot a közösségi média oldalról kér le a Taskfit szerver. Ez a folyamat az érintett felhasználó jóváhagyásával zajlik a Felhasználó által korábban ezen közösségi portálokon már megadott adatai alapján. Az authentikációt maga a közösségi média oldal végzi, melynek során a felhasználó részére felsorolásra kerül, hogy a Taskfit Szolgáltatás milyen adatokat kíván lekérni a közösségi média szolgáltatótól. A sikeres authentikáció és a kifejezett Felhasználói jóváhagyást követően a megadott adatok átkerülnek a Taskfit portál adatbázisába, és a Felhasználó beléptetésre kerül a Taskfit rendszerbe.

Mindkét regisztrációs változatban a Felhasználót egy jól látható üzenet tájékoztatja, hogy a jelölőnégyzetben elhelyezett pipával, és a regisztráció elindításával elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot.

Az új Felhasználó fiókja véglegesítéséhez vissza kell igazolnia e-mail címének valódiságát, és hogy valóban ő kezdeményezte a regisztrációs folyamatot (verifikáció). Az igazoláshoz a Taskfit szerver egy levelet küld a regisztrációnál megadott e-mail címre.

Megerősítés hiányában a portál használatba vehető, de egyes funkciók nem lesznek elérhetőek.

A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó a továbbiakban a rendszerbe e-mail címe és jelszava segítségével tud belépni.

3.2.4.     A regisztrációt követően a Felhasználó csatlakozhat egy más meglévő Taskfit Business csoporthoz vagy megrendelheti valamelyik Taskfit Szolgáltatást. A Megrendelő által kiválasztott Szoftver használatának előfeltétele a regisztráción túlmenően a jelen ÁSZF elfogadása. A Szerződés a Taskfit Free ingyenes verzió használata esetén a letöltéssel, díjköteles verzió használata esetén a megrendeléssel jön létre (a díj előzetes megfizetésének feltételével).

3.2.5.     A Taskfit Free verziót használó Megrendelő bármikor dönthet úgy, hogy előfizet a díjköteles Taskfit PRO vagy Taskfit Business vagy a felhő alapú Taskfit Enterprise Szoftver-verziók bármelyikére (upgrade). Ugyanígy, a Taskfit magasabb verzióit használó Megrendelő dönthet úgy, hogy áttér alacsonyabb funkciójú verziókra (downgrade). Ebben az esetben a hátralévő időszakra eső fennmaradó előfizetési díjkülönbözetet a Szolgáltató visszatéríti. A díjvisszatérítés nem automatikus, azt a Megrendelő a Terméktámogatás kapcsolatfelvételi űrlapon megküldött igényével kezdeményezheti. A Taskfit Business verziót használó Megrendelő a felhő alapú Taskfit Enterprise verzióra térhet át.

3.2.6.     A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a Felhasználó vagy a Megrendelő által megadott adatok valódiságát, a Megrendelő képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát, valamint képviseleti jogosultságának terjedelmét. A Megrendelő képviseletében eljáró személy nyilatkozata minden körülmények között köti a Megrendelőt, mellyel kapcsolatban a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.

3.3.             Megrendelés

3.3.1.       A Taskfit verzióit a Megrendelő, illetve döntése alapján, amennyiben ez nem ő maga, akkor a Felhasználó jogosult a regisztrációt követően – további teendő nélkül, akár több eszközre is – letölteni.

A Szolgáltatás során a webes alkalmazás-felület az Interneten, a http://taskfitpro.com honlapon érhető el. A Taskfit mobilapplikáció letölthető az App Store-ból is (https://apps.apple.com/us/app/taskfit/id1214299080), valamint Android rendszerű telefonok esetében: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.basewalk.taskfitandroid.

A letöltéseket illetően az adott áruház szolgáltatási feltételei irányadóak. A Taskfit mobilalkalmazás kisegítő jellegű funkciókkal szolgál az egyéb eszközökön futtatott Taskfit alkalmazás tekintetében: például elfoglaltság, tárgyalások, vagy hívási időrögzítésre alkalmas.

3.3.2.       A Taskfit Free verzió a regisztráció után a letöltést követően ingyenesen és határozatlan ideig használható. A Taskfit PRO és Taskfit Business verzióját a Megrendelő a regisztrációt és megrendelést követően jogosult használni, azzal, hogy ezek a Szolgáltatások előfizetéshez kötöttek. Az előfizetéshez kötött verziók esetében határozott időre; 1, 3, 6, 12 hónapra szóló előfizetéseket különböztetünk meg.

A Szolgáltatás díját és a fizetési feltételeket a jelen ÁSZF 4. pontja tartalmazza.

Az előfizetéshez kötött Szolgáltatások megrendeléséhez a Megrendelőnek a regisztráció során megadott adatokon túlmenően további adatokat kell megadnia, ezek a következők:

 • Cégnév,
 • Székhely cím,
 • Adószám

3.3.3.        A Taskfit PRO Szoftver-verzióra vonatkozó megrendelés különös szabályai

A Megrendelő számára a Taskfit PRO a fizetési szolgáltató által a díj megfizetésének sikerességét megerősítő igazolást követően érhető el. (Az aktiválás a Megrendelő és a portál között élő Internet-kapcsolatot feltételez, ezért amennyiben ez nem áll fenn, az aktiválás késedelmes lehet.)

Az előfizetés lejártakor egy tájékoztató üzenet jelenik meg az alkalmazásban. A meghosszabbításához a Megrendelőnek ismételten ki kell választania az előfizetés időtartamát (a rendszer magától a lejáró időtartamot ajánlja fel, például ha az előfizetés 3 hónapra szólt, akkor újabb 3 hónapot ajánl, de ettől a Megrendelő eltérhet és más időtartamot is választhat). Az előfizetés időtartalmának kiválasztását követően a Megrendelő egyetlen kattintással tud fizetni, ha a korábbi fizetésekor megadott kártyával kíván ismételten fizetni, és amennyiben annak adatait a fizetési szolgáltató korábban – a Megrendelő kifejezett ezirányú jóváhagyásával – eltárolta. Amennyiben a Megrendelő nem hosszabbítja meg az előfizetését, akkor egy 10 napos türelmi időszakot követően a PRO funkciók eltűnnek és a Megrendelő a Taskfit Free verzióját tudja tovább használni. Amennyiben a Megrendelő előfizetése a meghosszabbítás hiánya miatt megszűnik és a PRO funkciók elvesznek, a Megrendelő adatai nem vesznek el, de a Megrendelő csak a Taskfit Free verzió funkciója által elérhető adatokhoz fér hozzá. Amennyiben a Megrendelő újra előfizet a PRO verzióra, a korábbi időszak összes adatához ismételten hozzáfér.

3.3.4.      A Taskfit Business Szoftver-verzióra vonatkozó megrendelés különös szabályai

A Taskfit Business verzió megrendelésére és a fizetésre a fenti 3.3.3. pontban foglaltak az irányadók, azzal az eltéréssel, hogy a Taskfit Business verzió esetén a Megrendelő köteles megjelölni a Felhasználók számát. A Megrendelő az így létrejövő Taskfit Business csoport  adminisztrátorává válik. A sikeres fizetést követően az adminisztrátor fog a meghatározott számú felhasználói jogosultsággal rendelkezni, és az ő joga lesz e jogosultságokat más Taskfit jogosultak részére delegálni (egy jogosultsággal azonban mindig az adminisztrátornak kell rendelkeznie, azaz az összes megrendelt jogosultság számánál eggyel kevesebb jogosultság osztható ki).

Abban az esetben, ha a Business verzió előfizetésekor az adminisztrátor -ugyanazon regisztrált, azonosító adatokkal- már rendelkezik egy aktív Taskfit PRO előfizetéssel, a Taskfit PRO előfizetés automatikusan megszűnik és a hátralévő időszakra eső fennmaradó előfizetési díjat a Szolgáltató visszatéríti. A díjvisszatérítés nem automatikus, azt a Megrendelő a Terméktámogatás kapcsolatfelvételi űrlapon megküldött igényével kezdeményezheti.

A jogosultságokat a meghívást követően lehet elosztani: az adminisztrátor hozza létre a csoportot, a jogosultak e-mail címének megadásával. A meghívottak a meghívásról a rendszer által küldött e-mailben értesülnek és a meghívást az e-mailben található linkre/gombra kattintással tudják elfogadni. Ha a meghívott nem regisztrált Taskfit Felhasználó, akkor először regisztrálnia kell a Honlapon (ilyen esetben az e-mailben található link automatikusan a regisztrációs oldalra vezet). Ha a meghívott már regisztrált Taskfit Free Felhasználó, akkor a meghívás elfogadásának időpontjától kezdődően Taskfit Business Felhasználóvá válik az előfizetés megszűnéséig, és ezen időszak alatt jogosult a Taskfit Business prémium funkciókhoz való hozzáférésre. Ha a meghívott már regisztrált Taskfit PRO Felhasználó, akkor a meghívás elfogadásának időpontjától kezdődően a saját előfizetése felfüggesztésre kerül. Amennyiben a meghívott Taskfit Business hozzáférési jogosultsága később bármely okból megszűnik (például az előfizetés lejárta, a csoportból történő kilépés vagy kizárás miatt), akkor a felfüggesztett Taskfit PRO előfizetés aktiválódik a felfüggesztés idején még meglévő hátralévő időre. Ha a meghívott már regisztrált Taskfit Business Felhasználó egy másik csoportban, akkor a meghívás elfogadásával a korábbi csoportban lévő tagsága megszűnik és a jogosultsággal a korábbi csoport adminisztrátora szabadon rendelkezhet.

Az adott Felhasználó által a Taskfitben rögzített adatok megosztására csak a Felhasználó kezdeményezésére kerülhet sor és az általa szándékozott tartalommal.

A Taskfit Business csoporthoz tartozó jogosultságok előfizetési díját abban az esetben is ki kell fizetni, ha e jogosultságokat – vagy azok egy részét – az adminisztrátor nem rendelte Felhasználókhoz.

Abban az esetben, ha a csoport az eredetileg tervezettnél nagyobb létszámúvá válik, és emiatt új jogosultságokra kell előfizetni, a csoport adminisztrátora (a Megrendelő) a jogosultságok számát megnövelheti. Ebben az esetben az előfizetés eredeti lejárati ideje nem módosul, az új jogosultságok is az eredeti lejárati időpontig lesznek érvényesek, de az új jogosultságok díja az előfizetési időszakból hátrelévő időszakkal arányosan kevesebb lesz. Az ily módon számított jogosultág használati díjakat szintén előre meg kell fizetni és a sikeres fizetést követően lesznek elérhetők.

A meghívott Felhasználó dönthet a csoport elhagyásáról. Ebben az esetben a jogosultsága a csoport számára felszabadul, újra felhasználhatóvá válik, és a csoportot elhagyó Felhasználó visszatér a csoporthoz történő csatlakozását megelőző eredeti előfizetéséhez.

A csoport adminisztrátora bármikor dönthet egy csoporttag kizárásáról a csoportból.

A fenti esetekben nem vész el a Taskfit-ben rögzített adat, csak a Felhasználó hozzáférése lesz korlátozva, amennyiben a Felhasználó ismét a Taskfit Free használójává válik (új előfizetéssel ismét hozzáférhet az összes adatához).

3.4.             A megrendelés feldolgozása

3.4.1.       A Megrendelő a díjköteles Szoftvert a Szolgáltató honlapján keresztül rendelheti meg. A megvásárolni kívánt Szoftver kosárba helyezését, valamint a számlázási adatok megadását követően van lehetőség a Szoftver online megrendelésére. Az online megrendelés esetén a Szoftver díjának megfizetésére kizárólag bankkártyával van lehetőség. A honlap részére az OTP Bank Simple Pay fizetés a BigFish Payment Gatewayen keresztül biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Az online megrendelés megerősítését követően a honlap a Megrendelőt átirányítja a bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem közvetlenül a honlapon keresztül. A sikeres bankkártyás fizetést követően a Szolgáltató a Megrendelő által a regisztrációkor megadott e-mail címre megküldi a Szoftver letöltéséhez kapcsolódó útmutatót, valamint a Szoftver egyedi termékszámát.

3.4. 2.   A díjfizetést követően a Szolgáltató a szamlazz.hu online számla-szolgáltatás közreműködésével a Megrendelő által megadott e-mail címre megküldi a Szoftver megvásárlásához kapcsolódó számla linkjét. A linkre kattintva a Megrendelőnek lehetősége van a számla kinyomtatására, valamint elektronikus úton történő tárolására is.  A számla kinyomtatása és tárolása kizárólag a Megrendelő felelőssége. Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a számlát a fenti módon állítsa ki és továbbítsa.

3.4.3.        A Taskfit Free ingyenes szoftver esetében a felhasználó a taskfitpro.com oldalról tudja letölteni az alkalmazást bármilyen platformra.

3.5.        A Szerződés létrejötte

3.5.1.        A Taskfit Free Szoftver verzió esetén a Szerződés a letöltéssel jön létre.

3.5.2.       Díjköteles Szoftver-verziók megrendelése esetén a Szerződés a megrendelést követően a díj megfizetésével jön létre. A Megrendelő Szolgáltató felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége abban az időpontban minősül teljesítettnek, amikor az adott összeg a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírásra került.

3.5.3.        Az előfizetés adatairól a Megrendelő a felhasználói fiókjában tájékozódhat.

3.6.        A Szolgáltatás használatának részletes leírása (használati útmutató) megtalálható a megrendelést követően elérhető a felhasználói fiókban

 1. A Szolgáltatás díja

4.1.        A Taskfit Free verzió kivételével a Szolgáltatás díjköteles.

4.2.        A Szolgáltatás díja a Megrendelő által választott időszakra vonatkozik és a megrendeléskor előre, egy összegben fizetendő.

4.3.        A Szolgáltató teljesítése folyamatos szolgáltatásnak minősül és a szerződő felek (a továbbiakban: Felek) egymással az adott időszakra vonatkozóan előre számolnak el.

4.4.        Az egyes Szolgáltatási díjak, amelyek tartalmazzák az ÁFÁ-t:

  1 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap
Taskfit Free ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes

Taskfit PRO

felhasználónként

3175,- Ft 9049,- Ft 17145,- Ft 32385,- Ft

Taskfit Business

felhasználónként

3175,- Ft 9049,- Ft 17145,- Ft 32385,- Ft
 1. A Szolgáltatás, a Megrendelő és a Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1.        A Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1.1.     A Megrendelő – a Taskfit Free verzió kivételével – köteles a Szoftver használatárért és az ahhoz kapcsolódó Szolgáltatásokért járó díjat megfizetni.

5.1.2.     Kizárólag a Megrendelő felel a Szoftver ügyféloldali használatával összefüggő rendszerelőírások és számítógépes rendszer megválasztásáért, beüzemeléséért és működtetéséért, valamint a Szoftver alapvető futtatási követelményeinek való megfelelésért, valamint, hogy a Taskfit kliens-alkalmazás a munkaállomásokra települhessen, a kliens-programot futtató számítógép elérhesse a Szolgáltató szervereit (aktív internetkapcsolat és tűzfal beállítások). Az egyes platformokkal összefüggő alapvető rendszerkövetelményekkel kapcsolatban a Megrendelő további információkat a www.taskfitpro.com weboldalon találhat.

5.1.3.     A Megrendelő köteles az e-mail ID-ket és a Szolgáltatás használatához szükséges jelszavakat bizalmasan kezelni, és a Megrendelő felelős minden, a jogosulatlan használatból eredő kár bekövetkezéséért.

5.1.4.     A Megrendelő köteles a Szolgáltató hibabejelentő oldalára értesítést küldeni, amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal. A késedelmes értesítésből vagy az annak elmaradásából eredő károkért a Megrendelő felel.

5.1.5.     A Megrendelő köteles minden általa kért adatot és információt megadni a Szolgáltatónak a Szolgáltatás biztosítása érdekében. Ennek elmaradása esetén az ebből eredő károkért a Megrendelő felel.

5.1.6.     A Megrendelő köteles gondoskodni az adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelésről (így különösen, de nem kizárólagosan a munkavállalói, alvállalkozói, egyéb közreműködői felé történő tájékoztatásáról, szükség esetén érdekmérlegelési teszt elkészítéséről, hatásvizsgálat elvégzéséről, adatvédelmi tisztviselő kinevezéséről, stb.). A Szolgáltató kifejezetten kizárja a Megrendelő e kötelezettségével vagy a kötelezettsége elmulasztásával kapcsolatban felmerülő károkért való felelősségét.

5.2.        A Szolgáltató kötelezettségei

5.2.1.     A Szolgáltató köteles a Szolgáltatást – ingyenes verzió esetén – a regisztrációt követően, -fizetős verzió esetén – a sikeres fizetéssel egyidejűleg aktiválni.

5.2.2.     A Szolgáltató a Szolgáltatást folyamatosan, éves 99 %-os rendelkezése állással köteles biztosítani. Az előre bejelentett karbantartás és kiszolgálóbővítés nem számít bele a vállalt rendelkezésre állásba. A rendelkezésre állás a Szolgáltató és a közvetlen partnerei IP hálózatán belüli rendelkezésre állást jelenti. A Szolgáltató nem garantálja a megadott rendszeren kívüli rendelkezésre állást.

5.2.3.     A Szolgáltató elektronikus hibabejelentő rendszert tart fenn, amely az év minden egyes napján 0-24 órában működik.

5.2.4.     A Szolgáltató köteles a 2 órát meghaladó tervezett karbantartásokról előzetesen, a karbantartás tervezett időpontját 3 nappal megelőzően e-mailben értesítést köteles küldeni a Megrendelő részére.

5.2.5.     A Szolgáltató hibaelhárításra köteles, a 8.2. pontban foglaltak szerint.

5.2.6.     A Szolgáltató által működtetett ügyfélszolgálat elérhetősége: support-taskfit@nuage.hu

 1. Felhasználási feltételek

A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja az alábbi szoftverfelhasználási feltételeket. A jelen fejezet alkalmazásában a Megrendelő fogalma alatt a Felhasználó is értendő.

 

6.1.        A Szerződés alapján a Szolgáltató a Szoftver ingyenes Taskfit Free verziója esetén határozatlan, díjfizetéshez kötött verzió esetén határozott ideig tartó, nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Megrendelőnek a Szolgáltató kizárólagos, szerzői jog által védett tulajdonát képező, Taskfit Szoftver és alkalmazás Megrendelő által kiválasztott verziójára a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal.

6.2.             Megrendelő jogai és a felhasználás terjedelme

A Megrendelő jogosult – a Free verzió kivételével – a vonatkozó használati díj megfizetésével a Taskfit egy példányát– a Felhasználói dokumentációnak megfelelően- telepíteni, használni, működtetni személyi számítógépén vagy mobiltelefonján – akár több eszközön is egyszerre – a Szerződés hatálya alatt.

A Megrendelő nem jogosult a Taskfit-et lemásolni, dekompilálni, visszafejteni, átalakítani, belső felépítését elemezni, valamint nem jogosult a Taskfit használati jogának átruházására, forgalomba hozására, továbbértékesítésére. A Megrendelő felelős továbbá a Szolgáltatás futtatásának környezetéül szolgáló eszközök megfelelőségéért (beleértve az Internet kapcsolatot), vírusvédelméért és az operációs rendszerek jogtisztaságáért.

A Megrendelő felelősséget vállal azért, hogy sem saját maga, sem a megbízásából, képviseletében vagy nevében eljáró harmadik személyek nem hajtanak végre a jelen 6. pontban foglalt felhasználási feltételek rendelkezéseibe ütköző cselekményeket.

6.3.  A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató lehetővé teszi a Taskfit egy példányának telepítését és használatát a Megrendelő számára a Szerződés hatálya alatt.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa átadott Szoftver a Szerződés időtartama alatt a 8.4.3.2. pont szerinti felhasználói fiókba feltöltött dokumentáció alapján fog működni.

A Szolgáltató a Szerződés megszűnéséig biztosítja a Szoftver frissítését, mely tartalmazza a jogszabályok változása miatt szükséges és egyéb okból megvalósított programmódosításokat is.

A Szolgáltató a Taskfit és az informatikai rendszerek komplex működéséből fakadó okból nem garantálja, hogy az megfelel az egyedi igényeknek, valamint a Taskfit zavartalan, hiba- és megszakításmentes működését, illetve hogy a technika állásának megfelelően valamennyi informatikai rendszerrel és eszközzel működik, vagy valamennyi operációs rendszer keretében futtatható.

6.4.     A Szoftver használati díját – díjköteles verzió esetén – a jelen ÁSZF 4.4. pontjában foglalt Szolgáltatási díj tartalmazza.

6.5.        Jogosulatlan felhasználás

Amennyiben a Megrendelő tudomást szerez a Taskfit bármiféle jogosulatlan felhasználásáról, köteles mindent megtenni annak megszüntetése érdekében. A tudomására jutott jogosulatlan felhasználást köteles megakadályozni, és köteles a tudomására jutott adatokról a Szolgáltatót haladéktalanul írásban tájékoztatni. A jogosulatlan felhasználás a felhasználási jogviszony felmondását vonhatja maga után.

 1. A Szerződés időtartama, módosítása és megszűnése

7.1.             A Szerződés határozott időre jön létre és az előfizetési időszak (1,3,6, vagy 12 hónap) lejártával szűnik meg.

7.2.             A Szerződés rendes felmondással nem mondható fel, kivéve a 7.6. pontban foglalt esetet.

7.3.             A fenti 7.1.-7.2. pontokban foglaltaktól eltérően a Taskfit Free verzióra vonatkozó Szerződés határozatlan időre jön létre és mind a Szolgáltató, mind a Megrendelő részéről rendes felmondással, indokolás nélkül felmondható. A Szerződést a Szolgáltató 30 napos határidővel, míg a Megrendelő azonnali hatállyal mondhatja fel.

7.4.        A Szerződés megszűnése nem mentesíti a Megrendelőt a Szerződés megszűnését megelőző időszakra vonatkozó esetlegesen fennálló díjfizetési kötelezettségének teljesítése alól.

 

7.5.             A Szerződés lejárta miatti megszűnése vagy a Taskfit Business verzióban a csoportos használat esetén a Felhasználók számának csökkenése nem ad alapot díjvisszatérítésre.

7.6.             A Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani úgy, hogy az új, módosított ÁSZF-et közzéteszi a www.taskfit.com és a www.taskfitpro.com honlapon és ezzel egyidejűleg e-mailben értesíti a Megrendelőt a módosításról. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a módosítást, annak közzétételétől, illetve – ha az későbbi – az értesítéstől számított 15 napon belül írásban tiltakozhat a módosítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató elfogadja a Megrendelő kifogását vagy észrevételét, úgy 15 napon belül köteles erről tájékoztatni a Megrendelőt és a Megrendelő észrevételei a Szerződés részévé válnak. Ellenkező esetben a Megrendelő – feltéve, hogy a módosítás számára nyilvánvalóan hátrányos – írásban jogosult felmondani a Szerződést, kivéve abban az esetben, ha a módosítás egy kötelező jogszabályi rendelkezésnek való megfelelést szolgált. A Megrendelő e felmondása esetén a díj hátralévő időszakra vetített arányos része visszajár.

 

 1. Panaszkezelés és hibaelhárítás, felelősség

 

8.1.        Panaszkezelés, hibabejelentés

8.1.1.    A panaszok kezelésére és a hibabejelentésre a Szolgáltató 7/24 órás rendelkezésre állást biztosít.

8.1.2.    Ha a Szolgáltatónak a Megrendelő által meghatározott helyszínre történő kiszállása szükséges, a Megrendelő köteles a Szolgáltató helyszíni munkavégzésének feltételeit biztosítani.

8.1.3.    A Szolgáltató az igény vagy hiba bejelentését elsődlegesen a Szolgáltató által folyamatosan ellenőrzött e-mail címen fogadja: support-taskfit@nuage.hu

8.2.        Hibaelhárítás

8.2.1.    A hibaelhárítás keretében a Szolgáltató a Megrendelő kérésére közreműködik a Szolgáltatás hibáinak elhárításából adódó feladatok elvégzésében, azaz elvégzi a jelzett hiba behatárolását és a valósnak bizonyult hiba kijavítását.

8.2.2.    Nem minősül a Szolgáltató hibás teljesítésének, ha a hiba a nem a Szolgáltató által biztosított számítástechnikai platform alkotórészeinek nem rendeltetésszerű vagy hibás működéséből származik.

8.2.3.    A Szolgáltató nem vállalja a hibák elhárítását olyan esetekben, amikor a hibát nem a Szolgáltató által szállított szoftver okozza vagy nem a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerek okozzák.

8.2.4.    A Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó hibaelhárítási megszűnik, ha a Megrendelő vagy harmadik személy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által biztosított szoftvereket vagy annak működési környezetét, illetve az adatszerkezetet módosítja.

8.3.        Terméktámogatás

8.4.1.     A Szoftver és a Szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató nem köteles jogszabály által előírt jótállás biztosítására; a Megrendelő a Szerződés megkötésével a 8.4.2. pontban írt terméktámogatási szolgáltatásban (a továbbiakban: Terméktámogatás) részesül.

8.4.2.     A Megrendelő a Szerződés időtartama alatt jogosult Terméktámogatásra.

8.4.3.     A Terméktámogatás az alábbi szolgáltatások Szolgáltató általi biztosítására terjed ki:

– Ügyfélszolgálat;

– Felhasználói fiók;

– Frissítés (módosítások, fejlesztések);

– Online tudásbázis

-Tájékoztató anyagok.

8.4.3.1.    Ügyfélszolgálat

A Terméktámogatás időtartama alatt, az aktuális legfrissebb Szoftver verzióra a Szolgáltató  e-mailes ügyfélszolgálati segítségnyújtást biztosít a Megrendelő részére a honlapon és a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken és rendelkezésre állási időben. Az ügyfélszolgálati szolgáltatás a Szoftverrel kapcsolatos hibabejelentésre valamint a Szolgáltató fogadja a Szoftverrel kapcsolatos javaslatokat. Az Ügyfélszolgálat kizárólag a Szoftverrel kapcsolatos általános és eseti jellegű, emailben megválaszolható segítségnyújtásra terjed ki. A Szolgáltató vállalja, hogy a hiba- és panaszbejelentések kivizsgálását a beérkezést követő 48 munkaórán belül megkezdi.

8.4.3.2.     Felhasználói fiók

A Terméktámogatás időtartama alatt a Szolgáltató hozzáférést biztosít a honlapon keresztül elérhető felhasználói fiókhoz. A Megrendelő letöltheti a Terméktámogatás időtartama alatt megjelenő programfrissítéseket, valamint hozzáfér az adott Szoftver felhasználói dokumentációjához. A Megrendelő a Terméktámogatás lejártát követően is hozzáfér a korábban használt Szoftver dokumentációjához és telepítőkészleteihez, de az alkalmazást nem futtathatja.

8.4.3.3.     Frissítés

A Szolgáltató az informatikai rendszerek komplex természetéből, illetve a dinamikusan változó piaci környezetből adódóan a Szoftvereket folyamatosan fejleszti, javítja és optimalizálja. A Terméktámogatás időtartama alatt a Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő szoftverfrissítéseket, melyeket az informatikai rendszer számára előírtak és meglévő funkciókra vonatkoznak,  a Megrendelő részére hozzáférhetővé (interneten keresztül letölthetővé) teszi.  A megjelenő frissítések telepítése a Megrendelő kizárólagos feladata és felelőssége, az ennek elmulasztásából eredő bármilyen kárért a Szolgáltató felelőssége kizárt. A frissítés elmulasztásából eredő problémák kivizsgálására és megoldására nem terjed ki a térítésmentes ügyfélszolgálati szolgáltatás.

8.4.3.4.     Online tudásbázis

Állandóan bővülő, a nap 24 órájában elérhető szakmai linkek gyűjteménye, leírások, képek, videók és példák, melyek segítik a Megrendelőt a Szoftverekkel kapcsolatos munka során.

8.4.3.5.     Tájékoztató anyagok küldése

A Szolgáltató a Megrendelő részére elektronikus levél formájában határozatlan időszakonként tájékoztatást adhat a Szoftverekkel kapcsolatos újdonságokról, valamint a jogszabályi változásokról.

8.4.4.           A Terméktámogatás nem tartalmazza a Megrendelő által használt rendszereknek a Szoftverek fogadására való alkalmassá tételét, valamint a Szoftverek használatán kívüli adatbázis- és hardverhibák, az operációs rendszer vagy annak valamely komponensében bekövetkezett változása miatt előállt esetleges problémák kivizsgálását, valamint szoftverütközések elhárítását.

8.4.5.           A Terméktámogatásnak nem része

– a nem a program rendellenes működésére visszavezethető rendszer vagy adatjavítások elvégzése (különösen, de nem kizárólagosan: rendszer vagy adatbázis sérülés, nem rendeltetésszerű használat, téves adatrögzítés);

– a nem megfelelő infrastruktúra vagy internet sávszélesség miatt bekövetkező lassulások, problémák kivizsgálása, megoldása;

– a vírusfertőzés miatti adat -vagy rendszerhelyreállítás;

– a helyszíni kiszállás;

– a távasztali szolgáltatás;

– a mentésvizsgálat;

– az oktatás, konzultáció;

– az új hardverre történő telepítés, konvertálás;

–  a harmadik fél által történt beavatkozás miatti probléma kivizsgálása, elhárítása;

– a harmadik fél által szállított rendszereken történt változások (pl.: adatformátum, adatszerkezet) átvezetése;

– a hardver vagy hálózati probléma miatt bekövetkezett probléma kivizsgálása, megoldása;

– a jogszabályváltozások miatt szükséges hardveres beavatkozás, az ezekkel kapcsolatos alkatrész, munkadíj és kiszállási költség;

– az a Megrendelői igény, amely jogszabályváltozásból ered, ugyanakkor Szoftver – módosítások nélkül megoldhatók a rendszerrel;

– a régebbi Szoftver verzióknál jelentkező problémák kivizsgálása és javítása.

8.4.6.     A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Terméktámogatás részét képező Szolgáltatások körét egyoldalúan módosítsa.

8.5.        Felelősség

8.5.1.     A Szoftver kizárólag olyan módon és célra használható fel, amely megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak, különös tekintettel a mindenkor hatályos adó-, számviteli-, munkajogi-, és társadalombiztosítási jogszabályokra.

8.5.2.     A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szoftvert kizárólag belső üzletmenetében, saját felelősségére használhatja, és a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Megrendelőnek a Szoftverek használatával kapcsolatos tevékenységéért. A Szoftver alapján elkészített listák, okiratok és egyéb dokumentumok tartalmi helyességéért, valamint az azok alapjául szolgáló egyes gazdasági események valódiságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik, ezen dokumentumok helyességének teljes körű ellenőrzése mindenkor a Megrendelő kizárólagos felelőssége és kötelessége. .

8.5.3.        A Szolgáltató nem felel a Megrendelőt és a Felhasználót ért és a Szoftverek, illetve a Szolgáltatás használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A Szolgáltató – az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig – kizárja a felelősséget bárminemű bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzéséből fakadó költségekért, tulajdonban bekövetkezett kárért, üzleti forgalom kieséséért, üzleti információ elvesztésért, vagy bármiféle speciális, közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti, vagy következmény kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, és attól, hogy az szerződésből, gondatlanságból, vagy más, felelősséget megalapozó tényből ered, amennyiben ezek a Szoftver, illetve a Szolgáltatás használatának vagy használhatatlanságának okán merültek fel, még abban az esetben is, ha a Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szoftver helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült károkért. A Megrendelő kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Szoftverben kezelt adatait rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten mentse, archiválja és megfelelően tárolja. A Szolgáltató összesített kártérítési felelőssége és egyéb helytállási kötelezettsége egyéb esetekben sem haladhatja meg a Megrendelő által a licencért fizetett használati díj összegét.

8.5.4. A Szoftverek és az informatikai rendszerek komplex természetéből adódóan a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szoftverek hibamentesen és zavartalanul működnek, illetve, hogy valamennyi informatikai rendszerrel és eszközzel kompatibilisek. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy a Megrendelő a használat megkezdése előtt és a Szoftverek kezelése során valamennyi elérhető tájékoztatást megismerjen, valamint valamennyi utasítást és tanácsot betartson. Mindezekre tekintettel a Szolgáltató semmi esetre sem szavatolja, hogy a megrendelt Szoftver kielégíti a Megrendelő üzleti folyamatai által támasztott egyedi igényeket, valamint, hogy megfelelnek a Megrendelő valamennyi felhasználói elvárásának.

8.5.5.     A 8.5.4. pontban foglaltakra tekintettel a Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szoftvert és annak működését megismerte, és hogy a Szolgáltató a Szoftver használati jogát a véglegesen kialakított termékre vonatkozóan biztosítja. Ennek alapján a Megrendelő elfogadja, hogy a Szoftver általános jellegű használatra készült, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szoftver alkalmas a Megrendelő egyedi igényeinek kielégítésére.

A Szoftverekkel kapcsolatos egyedi igények és elvárások esetén kizárólag külön megállapodás és egyedi elbírálás alapján, térítés ellenében van lehetőség egyedi fejlesztések megrendelésére.

8.5.6.     A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szoftver, valamint az ahhoz kapcsolódó Szolgáltatás valamennyi díja a jelen 8.5. pontban meghatározott felelősségkorlátozásra tekintettel került meghatározásra.

8.5.7.     A Szolgáltató szavatol azért, hogy a Szoftver nem sérti szellemi alkotások jogát, megfelel a felhasználásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és a Szoftver jelen ÁSZF alapján történő használata nem sérti harmadik személyek jogait. A Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződés megkötésére jogosult és ehhez, illetve a tevékenységéhez minden szükséges engedéllyel, jogosultsággal és jóváhagyással rendelkezik.

8.6.        A Szolgáltató szavatossági kötelezettségére a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban a Ptk-ban rögzített rendelkezések alkalmazandók.

 1. Adatfeldolgozás, adatfeldolgozási feltételek

9.1. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Taskfit Szoftverhez és a Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, a Szerződés teljesítése érdekében adatfeldolgozási tevékenységet folytat a Megrendelő érdekében és megbízásából az általa megadott személyes adatokon, azaz a Szolgáltató a jelen jogviszonyban adatfeldolgozóként (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) jár el, a Megrendelő pedig adatkezelőnek (a továbbiakban: Adatkezelő) minősül.

9.2. Az adatfeldolgozás a Taskfit Szoftver használata közben keletkezett, a Felhasználó által megadott és az alkalmazás által rögzített személyes adatok kezelésére terjed ki. A jelen fejezet alkalmazásában a Felhasználó fogalma alatt a Megrendelő is értendő.

A kezelt adatok köre adatfeldolgozás célja

látogatás dátuma

 

IP cím

szerződéses kötelezettség teljesítése/hozzájárulás alapján
Felhasználó neve, email címe,  
  azonosítás, visszaélés megelőzése
  azonosítás, visszaélés megelőzése

Adatfeldolgozás időtartama: a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint 5 évig.

A Felek rögzítik, hogy Adatfeldolgozó csak a Szerződés teljesítésének céljából végezheti a személyes adatok feldolgozását és kizárólag az Adatkezelő utasítása szerint, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi. Az Adatfeldolgozó kijelenti és szavatol azért, hogy az általa az Adatkezelő megbízásából, illetve részére végzett tevékenység mindenben megfelel az adatvédelmi jogszabályok előírásainak és a jelen megállapodásnak.

9.3. A személyes adatok feldolgozása során Adatfeldolgozó:

 1. a)az adatfeldolgozási tevékenysége során betartja a személyes adatokra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, figyelemmel a joggyakorlatra és az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi előírásokat és tevékenysége során az Adatkezelő utasításai szerint jár el;
 2. b)biztosítja azt, hogy azon személyek, akik a Szerződés adatfeldolgozással kapcsolatos teljesítésében részt vesznek, titoktartási kötelezettséget vállaltak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;
 3. c)az Adatkezelő által a rendelkezésére bocsátott személyes adatok, vagy azok részei vonatkozásában az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, és azokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelést, illetve adatfeldolgozást nem végezhet;
 4. d)folyamatosan gondoskodik róla, hogy a személyes adatok kizárólag az Adatfeldolgozó jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeinek végrehajtására kerüljenek felhasználásra, továbbá hogy a személyes adatokhoz az Adatfeldolgozónak csak azon alkalmazottai férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférésre szükségük van, kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben, valamint akik megfelelő képzésben részesültek a személyes adatok feldolgozására irányulóan a Szerződéssel kapcsolatos feladataik végrehajtásához;
 5. e)haladéktalanul (legkésőbb 2 munkanapon belül) továbbítja az Adatkezelő részére a közvetlenül az Adatfeldolgozóhoz, ill. az Adatfeldolgozó alvállalkozójához az Adatkezelő által rendelkezésére bocsátott személyes adatokkal kapcsolatos megkereséseket;
 6. f)nem jogosult az Adatkezelőt képviselni, illetve nevében eljárni harmadik féllel szemben, beleértve az adatvédelmi felügyeleti hatóságokat is;
 7. g)megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel azonnal segítséget nyújt az Adatkezelő részére azért, hogy az Adatkezelő teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlása körében kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;
 8. h)segíti az Adatkezelőt az adatbiztonság követelményének érvényesítése érdekében, adatvédelemi incidensek kezelése során, adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció során;
 9. i)adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul (legfeljebb 48 órán belül) tájékoztatja az Adatkezelőt a személyes adatok sérelméről, ha ilyen tudomására jut és közreműködik a jogszabályi kötelezettségek teljesítése során;
 10. j)az adatbiztonság körében megfelelő és kielégítő technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítja a feldolgozott adatok jogszabályok által előírt biztonságát. A megfelelő biztonsági szintet az adatfeldolgozásban rejlő kockázat határozza meg, különös tekintettel a személyes adatok véletlen, avagy jogellenes megsemmisítésének, elvesztésének, módosításának, jogellenes terjesztésének, valamint jogtalan hozzáférésének kockázatára elsősorban abban az esetben, ha a folyamat során adatok hálózat útján való továbbítása történik;
 11. k)gondoskodik a személyes adatok tárolása során alkalmazott technológiák és informatikai berendezések rendszeres karbantartásáról és fejlesztéséről;
 12. l)az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az Adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

9.4.        Az Adatfeldolgozó a Megrendelő, mint Adatkezelő jelen ÁSZF elfogadásával adott általános felhatalmazása alapján további adatfeldolgozókat (alvállalkozókat, illetve közreműködőket) vehet igénybe. Amennyiben az Adatfeldolgozó közreműködőket vesz igénybe, biztosítja, hogy az alvállalkozóra is kötelezőek legyenek a jelen ÁSZF-ben foglalt adatfeldolgozói kötelezettségek és ezen esetben az Adatfeldolgozó szavatol azért, hogy az általa igénybe vett további adatfeldolgozó tevékenységét az GDPR rendelkezéseinek betartásával, valamint a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően végzi.

9.5.        A Szerződés megszűnésekor az Adatfeldolgozónak az Adatkezelő rendelkezése szerint a teljes adatállományt, így az Adatkezelő által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat is át kell adnia az Adatkezelő vagy az Adatkezelő által megjelölt másik adatfeldolgozó részére, egyébként pedig minden személyes adatot meg kell semmisítenie.

9.6.        Az Adatfeldolgozót kártérítési kötelezettség kizárólag abban az esetben terheli, amennyiben nem tartotta be az Adatkezelő utasításait, vagy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, illetve az adatfeldolgozóra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az Adatfeldolgozó felelősségének felső határa az általa az Adatkezelőnek vagy harmadik személyeknek okozott közvetett és közvetlen károk tekintetében az Adatkezelő által az Adatfeldolgozó részére a Szerződés alapján a kár bekövetkezésének évében kifizetett nettó licencdíj összegére korlátozódik.

9.7.        Az Adatkezelő köteles gondoskodni a saját tevékenysége során az adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelésről (így különösen, de nem kizárólagosan a munkavállalói, alvállalkozói, egyéb közreműködői felé történő tájékoztatásról, szükség esetén érdekmérlegelési teszt elkészítéséről, hatásvizsgálat elvégzéséről, adatvédelmi tisztviselő kinevezéséről, stb.). Az Adatkezelő köteles továbbá annak felmérésére és a felmérés eredményéhez képest a szükséges intézkedések megtételére, hogy tevékenysége során mely esetben minősül adatkezelőnek, mely esetben adatfeldolgozónak. A felmérés eredményétől függően a Szolgáltató a Megrendelőnek adatfeldolgozója vagy – amennyiben a Megrendelő egy adott helyzetben adatfeldolgozónak minősül – al-adatfeldolgozója.

 1.  Bizalmas információk, üzleti titok

10.1.     A Felek kötelezettséget vállalnak –határozatlan ideig- , hogy a jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés teljesítésével, a kezelt adatokkal, vagy a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott üzleti titkot az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény előírásainak megfelelően megtartják, valamint minden adatot, információt bizalmas információnak tekintenek, biztonságukról gondoskodnak, és ezt a titoktartási kötelezettséget kiterjesztik azon munkavállalóikra, alvállalkozóikra vagy más közreműködőikre, akik munkájuk során ténylegesen kapcsolatba kerülnek az adatokkal. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, akkor a titoktartási kötelezettséget az alvállalkozó adatfeldolgozóra is köteles kiterjeszteni.

 

 1.  Szerzői jogok

11.1.      A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szoftverek felépítése, a Szoftverekben található valamennyi szöveges és grafikai tartalom, védjegy, valamint a Szoftverek működésének alapjául szolgáló valamennyi egyéb informatikai megoldás vonatkozásában a Szolgáltató kizárólagos szerzői jogokkal rendelkezik.

11.2.      A fenti szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel, nem hasznosíthatók, nem sokszorosíthatók vagy tárolhatók.

 1. Kapcsolattartás

12.1. A Szolgáltató adatai és elérhetőségei a kapcsolattartás során:

Cégnév: BaseWalk Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Graphisoft Park B ép.

Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-183017

Adószáma: 14810857-2-41

Képviseli: Kurucz Attila és Szilágyi Levente ügyvezetők önállóan

Kapcsolattartó neve: Szilágyi Levente

E-mail: info@basewalk.com

 1.  Vegyes rendelkezések

13.1.      A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, nem rögzíti és a később nem visszakereshető vagy hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal.

13.2.      A szerződés nyelve: magyar, a Szerződésre és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre egyaránt a magyar jogot – elsősorban a Ptk. rendelkezéseit – kell alkalmazni.

13.3.      A Szerződés a Ptk. 6:3. § a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

13.4.      Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során békés úton nem rendeződik, a Megrendelő – feltéve, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerint a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül – eljárást kezdeményezhet a székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Megrendelő jogosult továbbá a követelésének bíróság előtti érvényesítésére is a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A jogvitára a magyar jogot kell alkalmazni. A Szolgáltató és a Megrendelő jogvitáik esetére a magyar bíróságok joghatóságát, valamint hatáskörtől függően a Budapesti II-III. Kerületi Bíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki.

13.4.      Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, a Szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

13.5.      A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani.

13.6.      A jelen ÁSZF határozatlan időre került elfogadásra és visszavonásig hatályos.

Letölthető, nyomtatható változat (pdf)

2020. augusztus 25.